Det er ledig et 50 % engasjement som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Søknadsfristen er 10. januar 2018.

Bindal kommune lanserer sin nye nettside onsdag 20. desember.

Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek – her kan du låne sport- og friluftsutstyr helt gratis.

Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe. Tiltredelse medio mai 2018. Søknadsfrist er 10. januar 2018.

Tiltaksprisen for 2017 ble delt ut under kommunestyrets møte torsdag 14. desember på Terråk.

Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i omsorgsboliger i en helhet slik at disse kan bidra til en revitalisering av boligtilbud og markedet for boliger i Bindal.

Her er rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Frem til 20. desember foregår arbeider med å bytte lys i tunneler i Bindal kommune. Dette styrer ikke Bindal kommune over, men vi forsøker å formidle videre den informasjon vi får fra Statens Vegvesen.

 

Sjekk trafikkmeldinger på Statens Vegvesen sine sider for å få best mulig oppdatert informasjon om de tunneler som er viktig for deg.  

Tidligere informasjon i dag om at arbeider er startet i Kollstraumen og Heimatunnelen stemmer ikke. Av informasjon pr. nå skjer dette tidligst om 2 uker.

Uansett tidspunkt for stenging opplyser Statens Vegvesen om at det tilpasses skolebuss, kollektivtransport og ferjetider.

Utrykningskjøretøy kan passere ved forsiktighet, etter å først å ha tatt kontakt med stedsansvarlig på mobil.

Ved spørsmål kontakt stedsansvarlig Magnus Marøy tlf. 905 77 588 eller Daniel Gullaksen, tlf. 934 47 658. 

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til Kystplan Helgeland til andre gangs offentlig ettersyn

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere over hele landet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt og litt mer tekst her.