På grunn av sykdom blir dessverre bygdekinoen idag, 08.10.2018, avlyst.

VEDRØRENDE INNSYN I FORHOLD TIL RESULTAT AV INNSENDT CWD-PRØVE FRA BINDAL KOMMUNE 2018.

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029 på høring.

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. oktober, kl.12:00, i Bindal rådhus.

Det vil bli avholdt møte i formannskapet umiddelbart etter kommunestyrets slutt samme dag.

Det vil bli avholdt møte i kommunestyret torsdag 27. september 2018,  kl.09:00.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på møterom Heilhornet i Bindal rådhus, mandag 24. september, kl. 13:00.

Saklisten er nå lagt ut.

Det er frist 1. oktober for å komme med forslag til kandidater til Tiltaksprisen i Bindal.

Temamøte om landbruket i regionen vår. Hvilke muligheter har næringen fremover - ny trender? Fredag 21. september kl. 11.00 – 15.30  på kulturhuset Kolvereid.

Naturdata og Mattilsynet holder kurs i CWD-prøvetaking i Bindal mandag 3.september.