Tilskuddsportalen

Bindal kommune har knyttet seg til ”Tilskuddsportalen” – en nettbasert tjeneste som gir samla oversikt over alle kjente tilskuddsordninger og søknadsfrister i landet. Dermed får også lag og foreninger i Bindal  tilgang til tilskuddsportalen ved å benytte følgende framgangsmåte (skissert nedenfor):

Om Tilskuddsportalen
Tilskuddsportalen gir en oversikt over både private og offentlige støtteordninger for kommunens lag og foreninger nasjonalt, regionalt og lokalt.

Slik får du tilgang til tjenesten:

1.  Gå til angitt url: https://tilskuddsportalen.no 

2.  Fyll inn e-postadresse, fornavn og etternavn, samt gyldig organisasjonsnummer for laget, eller foreningen i kommunen.

3.  Klikk send.

4.  Du får opp en side hvor du bekrefter at informasjonen du sendte er korrekt.

5.  På den angitte e-postkontoen mottar du en link som gir automatisk tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger. Linken du mottar er gyldig i 5 dager, men du kan registrere deg på nytt så mange ganger du ønsker. Tjenesten er forbeholdt lag og foreninger i kommunen.

Tilskuddskatalog

Katalogen har en emneinndeling gjør det raskt å finne aktuelle støtteordninger.

Kalender
Med den interaktive kalenderen er det enkelt å få oversikt over kommende søknadsfrister. Man kan vise søknadsfrister for en dag eller måned.

Nyheter
Å følge med på siste nytt om tilskudd kan være både tidkrevende og vanskelig. Nyhetene i Tilskuddsportalen gjør dette mye enklere.