Kontrollutvalget i Bindal kommune har møte mandag 26. november kl 1200 på Bindal rådhus.

Her finner du rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og tiltaksdelen i samfunnsdelen i kommuneplanen.

Bindal kommune skal lage ny anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Arbeidet starter før jul og vil ta ca ett år. En slik plan kreves av kulturdepartementet hvis man skal søke om spillemidler.

Det er møte i Bindal kommunestyre torsdag 8. november kl 0900 på Bindal rådhus.

Helse- og velferdssektoren utlyser to oppdrag for transport av middag til ulike abonnenter på egen

bopel. Oppdragene er delt opp i 2 ruter. Begge ruter starter på Terråk, men rute 1 vil inkludere alle

abonnenter på Terråk og grendene Helstad/Bangstad og Åbygda. Rute 2 vil inkludere alle grender i

ytre strøk av kommunen inkludert Bindalseidet, Horsfjord, Skjelviksjøen, Røytvoll, Holm m.m.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland.

I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

Det blir møte i formannskapet 19. oktober 2018, kl. 12:00, i Bindal rådhus

På grunn av sykdom blir dessverre bygdekinoen idag, 08.10.2018, avlyst.