Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 18. juni kl 1300 på møterom Heilhornet.

 

Bindal kraftlag melder at det pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på høyspenningsnettet vil bli utkobling av strømmen onsdag 13.juni kl.01.00 – 04.00. Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Årsandøy - Fuglstad, samt kretsene Horsberg, Alsli, Hjartøya, Hildringen, Reppa og Øksningøy.

Revisjon av økonomiplan for 2019/2021, formannskapssak 24/18, er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset.

Bindal formannskap og fondsstyre har møte kl 0900 torsdag 7. juni på Bindal rådhus.

Tannlege Gunnar Thorseth hadde sin siste arbeidsdag tirsdag 29. mai. I sommer begynner tannlege Svetlana Olshevskaya i 40% i Bindal. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre skulle hatt møte 28. mai. Dette møtet er utsatt til 18. juni kl 1300.

Rådmannens forslag til revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021 vil bli lagt fram til behandling i formannskapet 7. juni og kommunestyret 21. juni. Se rådmannens forslag her.

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, har fått i oppdrag om å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommunegrensene, eventuelt fylkesgrensen på Austra.

Søknadsfristen er 15. mai.

Bindal kommune har følgende ordninger:
- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.