Informasjon om korona

Kommunens informasjon om korona er samlet på denne siden.

 

Karanteneregler for Bindal kommune pr 17. mars 2020

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Bindal kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Dette gjelder også studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested. Det betyr at hele husstanden må være i karantene i disse tilfellene.

2) For personer som utvikler forkjølelse i karanteneperioden, gjelder myndighetenes regler for hjemmekarantene og oppfølging fra fastlege.

3) Vedtaket gjelder fra 17.03.20 i følgende områder: Hele Norge, med unntak av disse kommunene: Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Træna, Rødøy, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana. Dette kan endres om pandemi-situasjonen forandrer seg.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense all reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

5) Kommunen innfører strengere restriksjoner for personer i samfunnskritiske funksjoner. Personer som innehar slike funksjoner, skal ikke reise ut av kommunen. Unntak vil være der ivaretakelsen av samfunnskritisk funksjon nødvendiggjør slike reiser. Eksempel på dette er fører og personell av vare- og passasjertransport samt personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

6) Kommunen gjør unntak for innbyggere som dagpendler til arbeid fra Bindal til kommuner i Trøndelag. Det samme gjelder for de som dagpendler til Bindal. Det gjøres også unntak for helt nødvendige besøk til sykehus i Trøndelag. Ved slike reiser er det viktig at man ikke gjør andre ærend samtidig.
Det gjøres også unntak for virksomheter som er avhengig av personell/arbeidskraft som kommer fra områder som er underlagt karantenebestemmelser. Disse virksomhetene skal innføre bevegelsesrestriksjoner på sine ansatte og påse at de følger rådene for smitteforebygging.

7) Kommunen forutsetter at virksomheter unntatt i punkt 6. kontakter Bindal kommune slik at praktisering av unntaket gjøres i samråd med kommunen.

Vedtaket trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars kl 0800

 

  • Ledelse av virksomheter som er listet etter Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
     
  • Ellers oppfordres alle innbyggere til å ta hensyn og holde seg mest mulig hjemme.

 

Terråk

Kommuneoverlege                        ordfører                                              rådmann
Trond Iversen                                   Britt Helstad                                      Knut Toresen