Influensavaksine høsten 2022

Terråk skole, hallen: Mandag 31.10.2022 kl. 10.00.-14.00 
Bindalseidet skole, hallen: Torsdag 03.11.2022 kl. 10.00 – 14.00
Kjella, Vonheim: Mandag 07.11.2022 kl. 10.00-13.00

Terråk skole, hallen:

Mandag 31.10.2022 kl. 10.00.-14.00

Bindalseidet skole, hallen:

Torsdag 03.11.2022 kl. 10.00 – 14.00

Kjella, Vonheim:

Mandag 07.11.2022 kl. 10.00-13.00

Pris:
Influensavaksine: kr 150
Pneumokokkvaksine: kr 500
Vi tar imot kontant (har ikke veksel) eller Vipps 625156, vi har ikke kortterminal.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa