Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 18. juni kl 1300 på møterom Heilhornet.

Sakslisten er nå lagt ut.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus mandag 18. juni kl 1300 på møterom Heilhornet.

Petter Bjørnli og Simone Plahte vil orientere fra møter i prosjektgrupper i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan.