Kystplan Helgeland

2. gangs høring Kystplan Helgeland

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til Kystplan Helgeland til andre gangs offentlig ettersyn

Kystplan Helgeland