Bredbånd i Bindal

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om å bygge ut ut bredbånd via fiber på Terråk, Bindalseidet og Helstad.

I kommunestyremøtet 8. november ble arbeidet med å få bygd ut fiber i Bindal presentert. Her er hovedpunktene fra presentasjonen.

 

Bredbånd i Bindal


Hva har vi gjort?
• Søkt om og fått støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
• Hatt dialogmøte med utbyggere
• Bestemt prioriteringer politisk
• Lagt ut anbud på Doffin
• Fått tilbud og forhandlet
• Signert avtale med Telenor

Finansiering
• Støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kr 3.056.910
• Bindal kommunes egenandel kr 600.000
• Etablering private kunder kr 4990
• Utbyggers egenandel kr 14.067.852

Hva får vi?
• Vi får bygd ut fiber på Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad
• Totalt 430 husstander får tilbud om fiber
• Bedrifter og fritidsboliger kommer i tillegg

Helstad/Bangstad ble valgt som aktuelt område da Telia nylig har forbedret mobildekningen i området Storheil - Hall, som tidligere hadde dårlig dekning.

Områder som bygges ut

 


Forutsetninger fra utbygger
• Minst 70% tilslutning i hvert område for at de skal bygge ut
• Kundene må grave selv på egen tomt der det ikke er mulig med eller ønske om luftstrekk

Hva skjer videre?
• Vi får fremdriftsplan av Telenor
• Vi har folkemøter der Telenor møter og kan svare på spørsmål
• Vi jobber videre med å få inn mer støtte for å bygge ut flere områder