Innkalling til møte i kommunestyret

Bindal kommunestyre har møte onsdag 22. september kl 0900 i Bindalshallen på Terråk.

Bindal kommunestyre har møte onsdag 22. september kl 0900 i Bindalshallen på Terråk.

Her er sakslista. (PDF, 10 MB)

 

09.05 – 09.50 Folkehelsearbeid ved Ronny Olsen, rådgiver folkehelse i Nordland fylkeskommune.
09.50 – 10.20 Ungdataundersøkelsen 2021 ved Rønnaug Helstad og Marit B. Johansen.
10.20 – 10.30 Pause.
10.30 – 10.45 Brukstomta Næringspark AS ved Frode Næsvold.
10.45 – 11.00 Bindal Utvikling AS ved Marit Dille.
Orientering ved ordfører.
Orientering om eventuelt salg av tidligere lokaler til barnehagen, avdeling Kjella, ved kommunedirektøren.
Regnskapsrapportering 2. tertial 2021 ved økonomisjef.

11.30 – 12.00 Lunsj.

12.00 – 13.00 Orientering om barneverntjenesten ved barnevernleder Hilde Rakvaag.
Spørretimen.

Møtet vil bli strømmet på kommunens nettside. Lenke til sendingen kommer her.