Innkalling til møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre mandag 17. juni

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre mandag møtes på Bindal rådhus mandag 17. juni.

Innkalling til møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre mandag 17.06.2024, kl.09:00

 

Her er lenke til innkalling med saksliste.