Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 25. november på Bindal rådhus kl 1100 -1600.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;
Dato: Mandag 25. november
Tid: kl. 11:00 – 16:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 13/2019 – Rapport selskapskontrollprosjekt
Sak 14/2019 – Oppfølging eierskapskontroll
Sak 15/2019 – Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport
Sak 16/2019 – Gjennomgang revisjonsstrategi
Sak 17/2019 – Møteplan for 2020
Sak 18/2019 – Generell innføring i kontrollutvalgsarbeid
Sak 19/2019 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 20/2019 – Eventuelt