Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) - 2018

Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til div. tiltak i jordbruket må sendes til kommunen innen 1. april 2018. For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og utviklingssektoren, eller se under næring, landbruk og miljø på kommunens hjemmeside