Høring: Forskrift om gravplassvedtekter

Høringsfrist 24. mars 2024.

Gravplassmyndigheten i Bindal jobber med å revidere forskrift om gravplassvedtekter for Bindal kommune, Nordland fylke. Gravplassvedtektene ble sist godkjent i 2015. Gravplassene i Bindal kommune er underlagt Bindal kirkelige fellesråd sitt myndighetsområde, og forskrift til gravplassvedtekter gjelder for gravplassene i Bindal kommune. Forskrift om gravplassvedtekter gir bestemmelser om bl.a. gravplasstilhørighet, feste av grav og gravminner.

 Etter forvaltningsloven § 37 skal det gis anledning for berørte parter å uttale seg. Høringssvar merkes «Høringssvar, gravplassvedtekter» og kan sendes til post.bindal@kirken.no eller Bindal kirkekontor, Oldervikveien 5, 7980 Terråk innen frist 24.03.2024.

 

Her er forslaget på ny forskrift om gravplassvedtekter. (PDF, 73 kB)