Spørreundersøkelse bolig

Bindal kommune har lagt ut en spørreundersøkelse om bolig.

Her spør vi blant annet følgende spørsmål: 
Er fornøyd med din nåværende bolig, om du eier eller leier ?
Hvis du skal flytte til ny bolig i Bindal, vil du da helst kjøpe ny eller brukt bolig?
Hva er boligbehovet ditt hvis du skulle flyttet i ny bolig?
Er boligen din tilrettelagt for at du kan bo hjemme lengst mulig? Eksempel: Du har alt på ett plan og kommer deg inn/ut og rundt i huset ved evt. bruk av rullator eller rullestol.

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=eguifd1aQ0iM7zep0iGXCTA9B48BLINJhyWyju3Xx-ZUMVBVNFBVVEMxQjFPTkExWEVOQ0hLVFM5OS4u&Token=72b55d4990354e7fb16102b9d7874ca5