Avfall/renovasjon/slamtømming

Bindal kommune får sine tjenester fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)

MNA kan kontaktes på tlf. 74 28 17 60, eller epost: firmapost@mna.no
Hjemmesiden til MNA.

Oversikt ruter og tømmeuker:

https://mna.no/abonnement/tommetider/

Du kan få sms-varsling på telefonen. Det finnes også en egen app som heter Min Renovasjon. Der kan man søke opp kommunen og adressen og få sin «personlige» tømmekalender med datoer, og sette opp pushvarsel før henting. Her finner man også oversikt over åpningstider for den mobile tjenesten "Rulle" osv.

Bindal kommune skal kun kontaktes vedrørende økonomiske spørsmål, tlf. 750 32 500.