Avfall/renovasjon/slamtømming

Bindal kommune får sine tjenester fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)

MNA kan kontaktes på tlf. 74 28 17 60, eller epost: firmapost@mna.no
Hjemmesiden til MNA.

Kundeidentifikasjon

MNA starter i 2024 med kundeidentifikasjon å sikre at de som har rett til fri levering av avfall ved våre gjenvinningsstasjoner får opprettholdt denne retten. Les mer på MNS sine sider, her: 

Hva er kundeidentifikasjon?

Kundeidentifikasjonen skal som navnet indikerer, identifisere innbyggere som har rett til fri levering av
husholdningsavfall på MNA sine gjenvinningsstasjoner siden det er inkludert i renovasjonsgebyret.QR-koden er knyttet til en bestemt boenhet og kan kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til. Retten til fri avfallslevering gjelder ikke avfall som har oppstått i næringsvirksomhet.

Oversikt ruter og tømmeuker:

https://mna.no/abonnement/tommetider/

Du kan få sms-varsling på telefonen. Det finnes også en egen app som heter Min Renovasjon. Der kan man søke opp kommunen og adressen og få sin «personlige» tømmekalender med datoer, og sette opp pushvarsel før henting. Her finner man også oversikt over åpningstider for den mobile tjenesten "Rulle" osv.

Bindal kommune skal kun kontaktes vedrørende økonomiske spørsmål, tlf. 750 32 500.