Organisasjonskart

Organisasjonskart 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utkast organisasjonskartKommunedirektørSentraladministrasjonenPlan og utviklingTeknisk driftBrann og redningLandbrukSkogbrukNæringHelse og velferd