Fysioterapeut tilgjengelig i Bindal to dager i uken - inntil videre

Fysioterapeut Karoline Bjøru kommer til Bindal to dager uka framover.

Fysioterapeut Karoline Bjøru, opprinnelig fra Sømna, vil i tiden fremover kunne tilby fysioterapitjeneste i Bindal to dager i uken, annenhver uke, med oppstart onsdag i uke 27. 
Ta kontakt på tlf 94861107 for å avtale time.  Hun oppholder seg på Terråk treningssenter.

Hun sier at hun ser frem til å jobbe i Bindal. 

Bjøru er utdannet ved Saxion i Nederland og jobber ved OMN-klinikken i Bodø. 
Hun jobber i hovedsak med muskel og skjelett, veiledet trening og har erfaring med rehabilitering.

Karoline Bjøru