Fysioterapitjenesten i Bindal kommune er dessverre midlertidig stengt

Fysioterapitjenesten i Bindal kommune er dessverre midlertidig stengt. 

Hjemmesiden vil oppdateres hvis det skjer endringer. 
Ved spørsmål kontakt helse- og velferdssjef Janne Berit tlf 90960199