Sammenslåing av eiendommer

Dersom du er grunneier av flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve sammenslåing av eiendommene. 

Hovedregelen for sammenslåing av eiendommer er at eiendomsgrensene grenser til hverandre, og at det er samme person med lik eierbrøk som har hjemmel til eiendommene. 

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Dersom prioritetskollisjon foreligger må en eller flere av heftelsene slettes eller vike prioritet før sammenslåingen kan tinglyses. 

Søknad om sammenslåing av eiendommer må fremmes av eier av eiendommene. 
Her finner du søknadsskjema for sammenslåing av eiendommer. 

Søknaden sendes til Bindal kommune per post eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no