Åpningstider for NAV Bindal i uke 50

NAV Bindal er åpent tirsdag 11. desember kl 1000 - 1400 og fredag 14. desember kl 1000 - 1400.

NAV Bindal er åpent tirsdag 11. desember kl 1000 - 1400 og fredag 14. desember kl 1000 - 1400.

Ved henvendelser som ikke kan vente, ta kontakt på telefon 476 06 848.