Innkalling til møte i Bindal kommunestyre 20.08.2020

Innkalling til kommunestyrets møte 20.08.2020, kl. 08:30, er nå sendt ut.

Dette er en budsjettdugnad for kommunestyret, hovedtillitsvalgte og lederforum. (Se program for dagen i innkallingen.

 

Dette møtet vil bli avholdt i Bindalshallen.

Innkallingen finner du her. (PDF, 137 kB)