Kulturprisen 2021

VI ber om forslag innen 1. juni på kandidater til kulturprisen i Bindal.

Bindal kommunes kulturpris

Forslag på kandidater til kulturprisen i Bindal kan sendes til Bindal kommune innen 1. juni.
Retningslinjene for prisen er slik:
1. Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en «Kulturpris». Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.
2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.
3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.
4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.
5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.
6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.