Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Bindal kommune har møte mandag 26. november kl 1200 på Bindal rådhus.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET


I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte i Bindal kontrollutvalg.

Dato: Mandag 26. november
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk

Til behandling:
Sak 14/2018 – Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt
Sak 15/2018 – Revisors egenvurdering av uavhengighet
Sak 16/2018 – Møteplan for 2019
Sak 17/2018 – Administrasjonssjefens time [aktuelle orienteringer]
Sak 18/2018 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 19/2018 – Eventuelt