Tilskudd til hallen på Terråk

Styret i SinkabergHansen har vedtatt å gi tre prosjekter i Nærøysund og Bindal et samlet tilskudd på 24,5 millioner kroner: 20 millioner til Rørvik Spektrum og Nærøysund Arena, samt 4,5 millioner til den nye Bindalshallen på Terråk.

Det har de siste dagene vært en dialog mellom SinkabergHansen og Bindal kommune, og Bindal kommune er glad for beslutningen til styret i oppdrettsfirmaet. Dette er et positivt bidrag til å dekke eksisterende driftsutgifter.

 

 

PRESSEMELDING                                       
 

Onsdag 18. desember 2019
 

SinkabergHansen gir 24,5 mill. kr til tre hallprosjekt

 

Styret i SinkabergHansen har vedtatt å gi tre prosjekt i Nærøysund og Bindal et samlet tilskudd på 24,5 millioner kroner: 20 millioner til Rørvik Spektrum og Nærøysund Arena, samt 4,5 millioner til den nye Bindalshallen på Terråk.

Opptakt for bidrag til Rørvik Spektrum var en konkret henvendelse fra påtroppende politisk ledelse i Nærøysund om tilskudd til finansiering, og videre utgifter til renter og avdrag i en gitt periode – samt midler til påbegynte Nærøysund Arena.

SinkabergHansen har over tid sett det åpenbare behovet hos brede grupper for nye og oppgraderte fasiliteter i regionen. Derfor har vi tidligere, før de aktuelle prosjektene kom på banen, signalisert vilje for eventuelle framtidige tilskudd.

Styret har støttet seg til signalene fra et samlet politisk miljø om at de to investeringene i Nærøysund er nødvendig. Vårt bidrag speiler behovet som rådmannen ved framlegging av sitt budsjettforslag anga som direkte kostnad ved å framskynde prosjektet Rørvik Spektrum med om lag to år.

I Bindal yter SinkabergHansen Bindalshallen 4,5 millioner kroner. Dette er et anlegg som i disse dager blir ferdigstilt, og som skal dekke et bredt spekter aktiviteter for brukere og befolkning i regionen.

Kommentar fra konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg:

«Jeg er glad for at vårt styre både ser mulighet og betydning av å løfte idretten og frivillig aktivitet i Nærøysund og Bindal på denne måten. Både administrasjon og styre ser verdien av økt bolyst i regionen – og ved dette tilgang på flere kvalifiserte medarbeidere. Fra selskapets side håper vi at også befolkningen er glad for at disse anleggene realiseres.»

 

Kontaktinfo:
Svein-Gustav Sinkaberg, konsernsjef SbH

Tlf. 918 43 802
E-post: svein-gustav@sinkaberg-hansen.no

Internett: https://sinkaberghansen.no