Koronatiltak i kirken

Koronaviruset medfører:

I samråd med kommuneoverlegen i Bindal, blir alle gudstjenester avlyst. Det innbefatter også dåp, andakter, og andre kirkelige arrangementer i Bindal. Dette gjelder fra og med fredag 13.03.2020  og inntil videre.

Dette innebærer at Tårnagentdagen 22.mars, barnekorøvinger og konfirmantundervisning avlyses også.

 

Begravelser blir gjennomført med kun nærstående personer tilstede.

Personer utenfra Bindal kommune er ikke ønsket i begravelse.

 

Årets fasteaksjon blir digital.

Du får ikke besøk av bøssebærer på døra. Vi oppfordrer til å gi ditt bidrag via Vipps nr. 2426