Koronatiltak i kirken

Gudstjenesten 17. mai kl 1100 i Vassås kirke blir sendt direkte på Facebook på Bindal menighets Facebook-side. Gudstjenesten er ikke åpen.

Første åpne gudstjeneste i Bindal blir søndag 31. mai (1. Pinsedag) kl 1100 i Vassås kirke.

Deretter følger: 

Søndag 7. juni   kl 1100 Solstad kirke 
 

En smittevern- og renholdsplan for kirken er nå godkjent.
 

Gravplassene
Pga at Korona-viruset kan overleve på flater fra timer til dager, har vi valgt å fjerne håndredskaper fra kirkegårdene. Ved bruk av vannkanne er den enkelte ansvarlig for å desinfisere før og etter bruk, eventuelt bruke hansker