Ergo- og fysioterapi

Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og de leter etter ressurser. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan du vil delta?

 

Ergoterapeuters bidrag til å møte samfunnets og den enkeltes helseutfordringer kan oppsummeres i en setning: Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter støtter deretter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og bidrar til inkluderende omgivelser. Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

 

I Bindal kommune har vi følgende tilbud:
 

  • Bindal fysikalske: Vibeke Sørstad tlf 90 14 63 49 og Nabil tlf 48 62 55 57.  De har samlet følgende spesialkompetanse: Spesialist i Ortopedisk fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og lymfeødembehandling. Har kontorsted på Terråk.
  • Ergoterapeut Marita Kveinsjø og kommunefysioterapeut Rønnaug Helstad. Kontakt koordinerende enhet (tlf 750 32 500) for å opprette kontakt. Ergoterapeut er synskontakt og hørselskontakt. Både ergoterapeut og fysioterapeut formidler hjelpemidler (korttids- og langtidsutlån