Kreftsykepleier

Kreftsykepleier Kathrine Busch Næsvold er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger hjelp, råd eller noen å snakke med. 

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Bindal kommune har ansatt kreftsykepleier i 20% stilling og hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

 

Tilbudet omfatter blant annet:

 

En samtalepartner i alle faser av sykdommen.

Hjelp til å koordinere hverdagen på en best mulig måte.

Råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.

Hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.

Ha oversikt over og hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.

Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.

Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige, likepersoner og andre ikke-kommunale tilbud.

Kontaktinfo

Kathrine Busch Næsvold
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 94 82 41 67

Kontordag onsdag 08:00 - 15:30