Sommerjobb for ungdom i Bindal

Søknadsfristen er 15. mai.

Bindal kommune har for 2019 avsatt midler til sysselsetting av skoleungdom fra Bindal kommune. Tilbudet gjelder ungdom født i 2002. Det er også gitt åpning for at næringsdrivende, lag og foreninger som ønsker å sysselsette ungdom kan søke. Her settes maksimumsbeløp til kr 2000,- pr. ungdom og minimumstid er 1 uke pr. ungdom. Bindal kommune vil videreformidle søkere til næringslivet, lag og foreninger. Det tas forbehold om begrensninger i forhold til avsatte midler.

Søknadsfristen er 15. mai.

Det gis mulighet for ungdom utenfor 2002-kullet å søke, da det kan bli økonomisk dekning for flere.