Digisos

NAV Nærøysund og NAV Bindal har tatt i bruk elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp. Alle innbyggere i Bindal kan søke om økonomisk sosialhjelp via www.nav.no. Logg inn på «Ditt NAV» med bank-id, fyll ut søknaden, legg ved dokumentasjon og send inn.

Hvis du ikke kan sende søknad digitalt, kan du bruke papirsøknad. Husk at søknaden må sendes til NAV Nærøysund, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, alternativt legges i NAV Nærøysund sin postkasse på rådhuset på Kolvereid.

 

Heretter vil NAV Nærøysund og NAV Bindal benytte elektronisk utsendelse av brev, vedtak og andre dokumenter. Dette betyr at du vil motta slike dokumenter enten i Altinn, Digipost eller eBoks. Du velger selv hvilke av disse alternativene du ønsker å bruke, og du må ha bank-id for å logge inn.

For å motta dokumenter i Digipost eller eBoks, må du registrere deg på www.eboks.no eller www.digipost.no. Alle innbyggere har tilgang til Altinn og trenger ikke å registrere seg.