Granåselva

Langs Granåselva mellom Granåsen og Myrmarka går en kultursti. Stien er merket og det er satt opp skilt ved gamle bygninger og steder med kulturhistorisk interesse.

Berit Eide har på vegne av Harangsfjord kulturlandskapsgruppe laget et hefte som viser historien om folket og livet langs Granåselva. Heftet kan du laste ned her. (PDF, 11 MB)

Du kan lese endel av historien i Bindal bygdebok, bind IV på sidene om gårdene Båtneset, Granåsen og Myrmarka.