Skogfond

Alle skogeiere må sette av midler til skogfond ved salg av skogsvirke. Hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk og stimulere til økte investeringer i skogeiendommene. Alle skogeiendommer har derfor en egen skogfondskonto. Fondet tilhører skogeiendommen og kan brukes av skogeier til godkjente investeringer. Skogfondskontoen er ikke rentebærende og forvaltes av skogbruksmyndighetene.

Skogfondsmidlene trekkes av brutto salgspris av virket, og utgiftsføres i regnskapet. Skogeieren kan fritt velge trekksats i intervallet 4-40%, men hvis ikke trekkprosent blir oppgitt settes den automatisk til 10%. Ved salg av juletrær og pyntegrønt er det valgfritt om man ønsker å innbetale til skogfond. I saker som omhandler skogfond skal du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen.

 

Følg denne linken for mer informasjon om skogfond på Landbruksdirektoratet sine sider. Her kan du også sjekke saldo på din egen konto.