Frist 1. mars for å søke plass i barnehage og SFO

Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2024.

Ledige plasser i barnehage og SFO

Bindal kommune lyser med dette ut ledige plasser i barnehage og SFO fra høsten 2024. Søknader sendes ved å gå inn på kommunens hjemmeside, og bruke vår barnehage- og SFO portal: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Barnehagetilbud finnes på Bindalseidet, Horsfjord og Terråk.

SFO driftes av barnehagene på Bindalseidet og Horsfjord (gjelder bare for elever i 1. og 2. klasse), mens det er lagt til skolen på Terråk.

Nytt barnehageår starter 15. august 2024.

Nytt SFO - år starter ved skolestart høsten 2024.

NB! Barnehageplassen beholdes fram til skolestart så lenge den ikke sies opp. SFO plassen beholdes ut 2. klasse på Bindalseidet og Kjella, og ut 4. klasse på Terråk så lenge disse ikke sies opp. Ønsker du / dere å gjøre endringer (utvidelser / oppsigelser) av plassen må dette også gjøres inne på søkeportalen.

Søknadsfrist er 1. mars 2024