Nedskriving av studielån

Bindal kommune har følgende ordninger:
- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.

Bindal kommune har følgende ordninger:

- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.
Retningslinjer for denne ordningen finner du her. Plan og utviklingssektoren tlf. 75 03 25 00, eller på www.bindal.kommune.no. Søknad med vedlegg for begge ordningene sendes til: 
Bindal kommune, Plan og utviklingssektoren, 7980 Terråk.
eller:
postmottak@bindal.kommune.no.    

Søknadsfrist 15.5.2019.